s1

Տեսականի

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

 

Տրիէթանոլամին

Տրիէթանոլամին- առկա է 

Այլ անվանումներ՝ Trolamine, TEA
CAS համարը՝ 102-71-6
Մոլեկուլյար բանաձևը՝ C6H15NO3

Տեխնիկական բնութագիր

Կիրառություն

Փաթեթավորում

Մաքրությունը min. 99%
Արտաքին տեսքը բաց դեղին հեղուկ
Տեսակարար կշիռը 1.126
Ջրում լուծելիությունը լուծելի
Հալման ջերմաստիճանը 20.5 °C
Եռման ջերմաստիճանը 335.4 °C
Ծագումը Իրան

Այն օգտագործվում է հիմնականում որպես էմուլգատոր և մակերևութաակտիվ նյութ:

Մետաղյա տակառ-230կգ