s1

Տեսականի

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

 

Անվանումը Որակ Չափ․ միավոր Փաթեթավորում Առկայություն
Ազոտական թթու կգ Պէ տարա - 24 կգ +
Ալյումինի սուլֆատ կգ Պարկ-50 կգ +
Ալքիլ բենզոլ սուլֆոնաթթու գծային կգ Տակառ 200-220կգ +
Ակրիլային խեժ կգ Մետաղական տակառ- 200 կգ +
Աղաթթու կգ ՊԷ Տակառ-250 կգ, ՊԷ տարա -22 կգ +
Ամոնիումի բիֆտորիտ կգ Պարկ-25 կգ -
Ամոնիումի սուլֆատ կգ Պարկ- 50 կգ -
Ամոնիումի քլորիդ կգ Պարկ- 25 կգ +
Ացետոն կգ Մետաղյա տակառ-160կգ, 165կգ, 180կգ +
Ացետոնիտրիլ կգ Մետաղական տակառ-200կգ -
Բարիումի կարբոնատ կգ Պարկ-20կգ +
Բարիումի սուլֆատ կգ Պարկ-20կգ +
Բարիումի քլորիդ կգ Պարկ-25կգ -
Բենզոլ կգ Մետաղական տակառ-170 կգ -
Բորաթթու կգ Պարկ-25կգ +
Բութանոլ N կգ Մետաղական տակառ-180կգ -
Բուտիլ ացետատ կգ Մետաղական տակառ-180կգ +
Բուտիլ գլիկոլ լ Մետաղական տակառ-220կգ. +
Գերչակի յուղ կգ Տակառ-220կգ -
Գլիցերին կգ Տակառ-250կգ +
Դիամոնիումի ֆոսֆատ կգ Պարկ-25կգ +
Դիբուտիլ ֆտալատ կգ Մետաղական տակառ-200կգ +
Դիէթանոլամին կգ Մետաղական տակառ-230կգ -
Դիէթիլ եթեր կգ Տակառ-160կգ -
Դիմեթիլ սուլֆատ կգ Տակառ-250կգ -
Դինատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆոսուքսինատ կգ ՊԷ տակառ-235կգ +
Դինատրիումի ֆոսֆատ կգ Պարկ-20կգ +
Դիքլորէթան կգ Տակառ-258կգ +
Դիօկտիլ ֆտալատ կգ Մետաղական տակառ-100կգ, 225կգ -
Երկաթի օքսիդ կգ Պարկ-30կգ և 25կգ +
Էթիլ ացետատ կգ ՊԷ տակառ-210կգ +
Էթիլեն գլիկոլ կգ Մետաղական տակառ-230կգ +
էթիլեն գլիկոլ մոնոստեարատ կգ Պարկ-20կգ -
Էպոքսիդային խեժ կգ Մետաղական տակառ-220կգ և 240կգ +
Էպոքսիդային խեժի ամրացուցիչ կգ Մետաղական տակառ-200կգ +
էտոքսիլացված սպիրտ կգ Մետաղական տակառ-200կգ +
Իզոպրոպիլային սպիրտ կգ Մետաղական տակառ-185կգ +
Լաուրամին 200 կգ կգ +
Լաուրետ 200 կգ կգ +
Լեցիտին կգ Մետաղական տակառ-200կգ -
Լուծիչ կգ Տակառ-200լ +
Խտանյութ ցելլուլոզայ (ապրանքանիշ Bermocoll) 20 կգ Պարկ-20կգ +
Ծծմբական թթու կգ ՊԷ տարա-32-33կգ +
Ծծումբ կգ Պարկ-25կգ -
Կալիումի հիդրօքսիդ կգ Պարկ-25կգ -
Կալիումի քլորիդ կգ Պարկ-25կգ -
Կալցիումի ալքիլ բենզոլ սուլֆոնատ կգ Մետաղական տակառ-200կգ -
Կալցիումի կարբոնատ կգ Պարկ-25կգ +
Կալցիումի հիպոքլորիտ (փոշի քլոր) Պէ տակառ-45կգ կգ Պէ տակառ-25կգ +
Կալցիումի քլորիդ կգ Պարկ-25կգ +
Կանիֆոլ կգ Տակառ-225կգ -
Կաուստիկ սոդա կգ Պարկ-25կգ +
Կարբամիդ կգ Պարկ-50կգ -
Կիր (կալցիումի հիդրօքսիդ) կգ Պարկ-25կգ +
Կոկամիդո պրոպիլ բետաին կգ ՊԷ տակառ-200կգ +
Կոկոամիդոպրոպիլ օքսիդ ամին 180 կգ կգ +
Կոկոնատ դիէթանոլ ամիդ կգ Մետաղական տակառ- 200կգ +
Հակասառիչներ կգ +
Հակափրփրիչ կգ Պէ տակառ-220կգ +
Հավելանյութեր կաշվի արտադրության համար կգ ՊԷ տակառ-200կգ, պարկ-25կգ +
Հեղուկ պարաֆին կգ Մետաղական տակառ-170կգ +
Հեղուկ քլոր կգ Պողպատե բալոններ- 900 կգ +
Հեքսան N կգ Մետաղական տակառ-160կգ -
Հիդրազին հիդրատ կգ Պէ տակառ-200կգ +
Հոտավետ նյութեր կգ Կանիստրա-25կգ, 9կգ +
Ճարպային ամին կգ Մետաղական տակառ-200կգ -
Մեթանոլ կգ ՊԷ տակառ-170-195կգ +
Մեթիլ էթիլ կետոն կգ Մետաղական տակառ-160կգ +
Մեթիլ պարաբեն կգ Պարկ-25կգ -
Մեթիլեն քլորիդ 270կգ կգ +
Մեղրամոմ (ՊԷ ) կգ ՊԷ պարկ-25կգ +
Մետօքսի պրոպանոլ կգ Մետաղական տակառ-190կգ +
Մոնոէթանոլամին կգ Մետաղական տակառ-200կգ -
Մոնոմեթիլամին կգ Մետաղական տակառ-170կգ -
Մոնոքլոր քացախաթթու կգ Պարկ-25կգ -
Մրջնաթթու կգ ՊԷ տարա-25կգ, 70կգ -
Նավթային խեժ կգ Պարկ-25կգ +
Նատրիումի ալկիլիմինոդիպրոպիլիոնատ 225 կգ կգ +
Նատրիումի ալֆա օլեֆին սուլֆոնատ 25 կգ կգ +
Նատրիումի դիքրոմատ կգ Պարկ-35կգ -
Նատրիումի եռապոլիֆոսֆատ կգ Պարկ-25կգ +
Նատրիումի թիոսուլֆատ կգ Պարկ-50կգ -
Նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ (մարգարիտ)28 % կգ Պոլիէթիլենային տակառ-100կգ ,150 կգ +
Նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ 25 կգ կգ +
Նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ 70% կգ ՊԷ տակառ-160կգ, 210կգ, 220կգ, 225կգ +
Նատրիումի կարբոնատ կգ Պարկ-50կգ +
Նատրիումի հեքսմետոֆոսֆատ 25 կգ կգ +
Նատրիումի հիդրոսուլֆիտ կգ Տակառ-50կգ -
Նատրիումի հիպոքլորիտ կգ ՊԷ տակառ-270կգ, +
Նատրիումի մետասիլիկատ 25 կգ կգ +
Նատրիումի պեբորատ 25 կգ կգ +
Նատրիումի սիլիկատ 280 կգ կգ -
Նատրիումի սուլֆատ կգ Պարկ-25կգ -
Նատրիումի սուլֆիդ կգ Պարկ-25կգ +
Նատրիումի տետրաբորատ կգ Պարկ-22կգ +
Նատրիումի ցիտրատ 25 կգ կգ +
Նատրիումի քլորիդ 25 կգ կգ -
Նատրիումի ֆորմիատ կգ Պարկ-25կգ -
Ներկանյութեր լվացող միջոցների համար (կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ) կգ Պարկ-1կգ, 5կգ +
Ներկի խտացուցիչ կգ Պարկ-20կգ -
Նոնիլֆենոլ էտոքսիլատ կգ Մետաղական տակառ-200կգ -
Ուայթ սպիրիտ կգ Մետաղական տակառ-170-195կգ -
Պարա- տոլուոլսուլֆոնաթթու կգ Պարկ-25կգ -
Պերքլորէթիլեն կգ Մետաղական տակառ-330կգ +
Պլաստիֆիկատոր կգ Տակառ- 220կգ +
Պղնձի սուլֆատ կգ Պարկ-20կգ -
Պոլիեսթերային խեժ կգ Մետաղական տակառ- 200կգ -
Պոլիէթիլենգլիկոլ կգ Մետաղական տարա - 220 կգ +
Պոլիմերային ցանց 9 կգ կգ -
Պոլիվինիլային սպիրտ կգ Պարկ-20կգ +
Պրոպիլեն գլիկոլ կգ ՊԷ տակառ-215կգ +
Ջրածնի պերօքսիդ 50% կգ ՊԷ տակառ- 65կգ +
Սիլիկոն ջրալույծ կգ Մետաղական տակառ- 200կգ +
Սիլիկոնային յուղ կգ Մետաղական տարա-20կգ -
Սոյայի դիէթանոլամիդ 200 կգ կգ +
Սպունգ կգ +
Վինիլ ացետատ հոմոպոլիմեր կգ Մետաղական տակառ-200կգ -
Տալկի փոշի 20կգ կգ +
Տիտանի երկօքսիդ կգ Պարկ-25կգ +
Տոլուոլ կգ Մետաղական տակառ-175կգ +
Տրիէթանոլամին կգ Մետաղական տակառ-230կգ +
Տրիէթանոլամին լաուրիլ եթեր սուլֆատ կգ Պարկ-60կգ -
Տրիլոն Բ կգ Պարկ-25կգ +
Ցիկլոհեքսանոն կգ Մետաղական տակառ-190կգ +
Ցինկի ստեարատ կգ Պարկ-25կգ -
Քացախաթթու կգ ՊԷ տարա-25կգ -
Քսիլոլ կգ Մետաղական տակառ-200լ -
Քրոմի սուլֆատ կգ Պարկ-25կգ -
Օլիֆ կգ +
Օպտիկական սպիտակեցնող նյութ կգ ՊԷ տակառ-25կգ -
Օրթոֆոսֆորային թթու 85% կգ ՊԷ տարա-35կգ +
Օքսիէթիլդենդիֆոսֆոնային թթու (HEDP) 25 կգ կգ +
Ֆենոլ կգ Տակառ-200կգ -
Ֆորմալին կգ ՊԷ տարա-20կգ +
Ֆտորջրածնական թթու կգ ՊԷ տարա-25կգ +