s1

Տեսականի

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

 

Անվանումը Որակ Չափ․ միավոր Փաթեթավորում Առկայություն
Ազոտական թթու կգ Կանիստրա-26 կգ +
Ալյումինի սուլֆատ կգ Պարկ-50 կգ -
Ակրիլային խեժ կգ Մետաղյա տակառ- 200 կգ +
Աղաթթու կգ ՊԷ Տակառ-250 կգ, ՊԷ տարա -22 կգ +
Ամոնիումի բիֆտորիտ կգ Պարկ-25 կգ -
Ամոնիումի սուլֆատ կգ Պարկ- 50 կգ -
Ամոնիումի քլորիդ կգ Պարկ- 25 կգ +
Ացետոն կգ Մետաղյա տակառ-160կգ +
Ացետոնիտրիլ կգ Մետաղյա տակառ-200կգ -
Բարիումի կարբոնատ կգ Պարկ-20կգ +
Բարիումի սուլֆատ կգ Պարկ-20կգ +
Բարիումի քլորիդ կգ Պարկ-25կգ +
Բենզոլ կգ Մետաղյա տակառ-170 կգ -
Բորաթթու կգ Պարկ-25կգ +
Բութանոլ N կգ Մետաղյա տակառ-180կգ -
Բուտիլ ացետատ կգ Մետաղյա տակառ-200կգ +
Բուտիլ գլիկոլ լ Մետաղյա տակառ-200լ. +
Գերչակի յուղ կգ Տակառ-220կգ -
Գլիցերին կգ Մետաղյա տակառ-250կգ +
Դաբաղանյութ կաշվի արտադրության համար կգ ՊԷ տակառ-100կգ, պարկ-25կգ -
Դիամոնիումի ֆոսֆատ կգ Պարկ-50կգ +
Դիբուտիլ ֆտալատ կգ Մետաղյա տակառ-200կգ +
Դիէթանոլամին կգ Մետաղյա տակառ-230կգ -
Դիէթիլ եթեր կգ Տակառ-160կգ -
Դիմեթիլ սուլֆատ կգ Տակառ-250կգ -
Դինատրիումի սուլֆոսուքսինատ կգ ՊԷ տակառ-200կգ +
Դինատրիումի ֆոսֆատ կգ Պարկ-25կգ +
Դիքլորէթան կգ Տակառ-258կգ +
Դիօկտիլ օրթոֆտալատ կգ Մետաղյա տակառ-100կգ, 225կգ -
Երկաթի օքսիդ կգ Պարկ-30կգ +
Էթիլ ացետատ կգ ՊԷ տակառ-205կգ +
Էթիլեն գլիկոլ կգ Մետաղյա տակառ-230կգ +
էթիլեն գլիկոլ մոնոստեարատ կգ Պարկ-20կգ -
Էպօքսիդային խեժ կգ Մետաղյա տակառ-220կգ +
էտոքսիլացված սպիրտ կգ Մետաղյա տակառ-200կգ +
Թիլոզ կգ Պարկ-25կգ -
Իզոպրոպիլային սպիրտ կգ Մետաղյա տակառ-160կգ, 185կգ +
Լեցիտին կգ Մետաղյա տակառ-200կգ -
Լուծիչ կգ Տակառ-200լ +
Ծծմբական թթու կգ ՊԷ տարա-34կգ +
Ծծումբ կգ Պարկ-25կգ -
Կալիումի հիդրօքսիդ կգ Պարկ-25կգ +
Կալիումի քլորիդ կգ Պարկ-25կգ -
Կալցիումի ալքիլ բենզոլ սուլֆոնատ կգ Մետաղյա տակառ-200կգ -
Կալցիումի կարբոնատ կգ Պարկ-25կգ +
Կալցիումի հիդրօքսիդ կգ Պարկ-25կգ -
Կալցիումի հիպոքլորիդ Պէ տակառ-45կգ կգ Պէ տակառ-45կգ +
Կալցիումի քլորիդ կգ Պարկ-25կգ +
Կանիֆոլ կգ Տակառ-225կգ -
Կաուստիկ սոդա կգ Պարկ-25կգ +
Կարբամիդ կգ Պարկ-50կգ +
Կոկամիդո պրոպիլ բետաին կգ ՊԷ տակառ-200կգ +
Կոկոսային ճարպաթթվի դիէթանոլ ամիդ կգ ՊԷ տակառ- 200կգ +
Հակափրփրիչ կգ Պէ տակառ-100կգ +
Հեղուկ պարաֆին կգ Մետաղյա տակառ-170կգ +
Հեղուկ քլոր կգ Պողպատե բալոններ- 900 կգ +
Հեքսան N կգ Մետաղյա տակառ-160կգ -
Հիդրազին հիդրատ կգ Պէ տակառ-200կգ +
Հոտավետ նյութեր կգ Կանիստրա-25կգ, 30կգ +
Ճարպային ամին կգ Մետաղյա տակառ-200կգ -
Ճարպային էմուլսիա կաշվի արտադրության համար կգ ՊԷ տակառ-100կգ, 110կգ, 200կգ, 220կգ -
Մեթանոլ կգ ՊԷ տակառ-170կգ +
Մեթիլ էթիլ կետոն կգ Մետաղյա տակառ-165կգ +
Մեթիլ պարաբեն կգ Պարկ-25կգ -
Մեղրամոմ (ՊԷ ) կգ ՊԷ պարկ-25կգ -
Մետօքսի պրոպանոլ կգ Մետաղյա տակառ-165կգ -
Մոնոէթանոլամին կգ Մետաղյա տակառ-200կգ -
Մոնոմեթիլամին կգ Մետաղյա տակառ-170կգ -
Մոնոքլոր քացախաթթու կգ Պարկ-25կգ -
Մրջնաթթու կգ ՊԷ տարա-25կգ, 70կգ +
Նավթային խեժ կգ Պարկ-25կգ +
Նատրիումի դիքրոմատ կգ Պարկ-35կգ +
Նատրիումի եռապոլիֆոսֆատ կգ Պարկ-25կգ +
Նատրիումի թիոսուլֆատ կգ Պարկ-50կգ -
Նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ (մարգարիտ)28 % կգ Պոլիէթիլենային տակառ-60կգ ,100 կգ +
Նատրիումի լաուրիլ եթեր սուլֆատ 70% կգ ՊԷ տակառ-110կգ, 170կգ, 240կգ +
Նատրիումի կարբոնատ կգ Պարկ-50կգ +
Նատրիումի հիդրոսուլֆիտ կգ Տակառ-50կգ -
Նատրիումի հիպոքլորիտ կգ ՊԷ տակառ-270կգ, +
Նատրիումի սուլֆատ կգ Պարկ-25կգ -
Նատրիումի սուլֆիդ կգ Պարկ-25կգ +
Նատրիումի տետրաբորատ կգ Պարկ-25կգ +
Նատրիումի ֆորմիատ կգ Պարկ-25կգ +
Ներկանյութեր լվացող միջոցների համար (կարմիր, կանաչ, դեղին, կապույտ) կգ Պարկ-1կգ, 5կգ +
Ներկանյութեր կաշվի արտադրության համար կգ Պարկ, Տակառ -25կգ +
Նոնիլֆենոլ էտոքսիլատ կգ Մետաղյա տակառ-200կգ +
Ուայթ սպիրիտ կգ Մետաղյա տակառ-200լ. -
Պարա- տոլուոլսուլֆոնաթթու կգ Պարկ-25կգ -
Պերքլորէթիլեն կգ Մետաղյա տակառ-300կգ +
Պլաստիֆիկատոր կգ Կանեստր- 22կգ, Տակառ- 220կգ +
Պղնձի սուլֆատ կգ Պարկ-20կգ -
Պոլիեսթերային խեժ կգ Մետաղական տակառ- 200կգ +
Պոլիէթիլենգլիկոլ կգ Մետաղական տարա - 220 կգ +
Պոլիվինիլային սպիրտ կգ Պարկ-20կգ +
Պրոպիլեն գլիկոլ կգ ՊԷ տակառ-200լ +
Ջրածնի պերօքսիդ կգ ՊԷ տակառ- 65կգ, 70կգ -
Սիլիկոնային յուղ կգ Մետաղյա տարա-20կգ +
Սուլֆոնաթթու կգ ՊԷ տակառ-210կգ +
Վինիլ ացետատ հոմոպոլիմեր կգ Մետաղյա տակառ-200կգ -
Տիտանի երկօքսիդ կգ Պարկ-25կգ +
Տոլուոլ կգ Մետաղյա տակառ-205կգ +
Տրիէթանոլամին կգ Մետաղյա տակառ-230կգ +
Տրիէթանոլամին լաուրիլ եթեր սուլֆատ կգ Պարկ-60կգ -
Տրիլոն Բ կգ Պարկ-25կգ +
Ցիկլոհեքսանոն կգ Մետաղական տակառ-190կգ +
Ցինկի ստեարատ կգ Պարկ-25կգ -
Քացախաթթու կգ ՊԷ տարա-25կգ -
Քսիլոլ կգ Մետաղյա տակառ-200լ +
Քրոմի սուլֆատ կգ Պարկ-25կգ +
Օպտիկական սպիտակեցնող նյութ կգ ՊԷ տակառ-25կգ -
Օրթոֆոսֆորային թթու 85% կգ ՊԷ տարա-35կգ +
Ֆենոլ կգ Տակառ-200կգ -
Ֆորմալին կգ ՊԷ տարա-19կգ +
Ֆտորջրածնական թթու կգ ՊԷ տարա-25կգ +