s1

Տեսականի

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

 

Դինատրիումի ֆոսֆատ

 

Դինատրիումի ֆոսֆատ - առկա է


Մոլեկուլյար բանաձևը՝ Na2HPO4

Տեխնիկական բնութագիր

Կիրառություն

Փաթեթավորում

Մոլեկուլյար զանգվածը 141.96 գ/մոլ (anhydrous) 268.07 գ/մոլ (heptahydrate)
Արտաքին տեսքը Սպիտակ բյուրեղային
Հոտավետություն Անհոտ
Խտություն 1.7 գ/սմ3
Հալման աստիճան 250 °C (482 °F; 523 K) Տարրալուծվում է
Լուծելիությունը ջրում 7.7 գ/100 մլ (20 °C) 11.8 գ/100 մլ (25 °C)
Լուծելիությունը Չի լուծվում սպիրտի մեջ
Թթվայնություն (pKa) 12.35
Ծագումը Իրան

Օգտագործվում է անտիֆրիզի արտադրության մեջ

Պարկ-25կգ