s1

Տեսականի

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H

 

Կարբամիդ

Կարբամիդ 

Այլ անվանումներ՝ Carbonyl diamide
CAS համարը՝ 57-13-6
Մոլեկուլյար բանաձևը՝ CH4N2O

Տեխնիկական բնութագիր

Կիրառություն

Փաթեթավորում

Պարունակությունը (N) 46% min.
Արտաքին տեսքը սպիտակ, կարծր բյուրեղ
Լուծելիությունը

108 գ/100 մլ (20 °C)

167 գ/100 մլ (40 °C)

251 գ/100 մլ (60 °C)

400 գ/100 մլ (80 °C)

733 գ/100 մլ (100 °C)

Հալման ջերմաստիճանը 132.7–135°C
Ծագումը Իրան

Օգտագործվում է հիմնականում երկու նյութերի արտադրության մեջ` օրգանական-ֆորմալդեհիդային խեժեր, օրգանական մելամին եւ ֆորմալդեհիդ

Պարկ-50կգ